Ilustrace

Knižní ilustrace, Velkoplošná ilustrace, Kreslený humor

Kreslená ilustrace má svůj význam i v dnešní digitální době. Je to umění převádět myšlenky a slova v působivé obrázky. Uplatňuje se nejen v knižní kultuře, ale také v reklamě, animacích, na produktových obalech či v počítačových hrách.

Používáme klasické i moderní výtvarné techniky, které jsou vhodné pro konkrétní zadání. Tradiční je kresba tužkou či pastelem, perokresba, akvarel nebo linoryt, z moderních technik je to digitální kresba a malba přímo v grafickém programu.

 

Rádi vám našimi originálními ilustracemi doprovodíme vaši publikaci, knihu nebo příspěvek do časopisu tak, aby byl podpořen význam a srozumitelnost vašeho textu. Čtenář se rád bude k vašemu příběhu vracet.